zoom_in
4T-sơn-web-3
t-sơn-web-2
4T-sơn-web-3

LOA 4T Galifona (thùng sơn)-series: 1000II

.

Loa 4t Galifona 1000II

Loại loa này dùng cho sân khấu, hát với nhau … có tổng trở thích hơp với các loại AMPLI POWER trên thị trường hiện tại, thùng sơn ít bị thấm nước.

Thích hợp với power 52con40con, main mõng482XD, ….

Thông số kỹ thuật
Impedance

Sensitivity

89dB ±2dB

Frequency range

20Hz – 20kHz

Recommended amplife’s power

Min 35W – Max 800W

warranty

2year