Hiển thị một kết quả duy nhất

     
POWER 4kênh 64con GHS