Hiển thị một kết quả duy nhất

     
POWER 482XD 48con GHS