Hiển thị một kết quả duy nhất

     
POWER 7200max 40con GHS